Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia OC i AC

Sprawdź ceny i nie przepłacaj!

Wolę porozmawiać :
+48 519 902 560

Skandia - Vienna Life

Historia

Działające wcześniej pod nazwą Skandia towarzystwo ubezpieczeniowe zmieniło w 2014 r. nazwę na Vienna Life po włączeniu Vienna Insurance Group. Vienna Life jest wyspecjalizowaną instytucją finansową, która zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, oszczędnościowych oraz inwestycyjnych. Vienna Life stanowi część grupy Vienna Insurance Group, która działa 25 krajach, a jej historia sięga 1824 r.

Oferta

Vienna Life ma w swojej ofercie trzy rodzaje produktów - ubezpieczenia, inwestycje oraz oszczędności.

 • Pośród produktów ubezpieczeniowych znajdziemy między innymi Life Plus, ubezpieczenie zapewniające ochronę dla klienta oraz jego bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jest to ubezpieczenie 3 w 1 czyli w razie śmierci, całkowitego trwałego inwalidztwa, jak również w przypadku śmiertelnej choroby.
 • Jeśli pragniemy produktu umożliwiającego inwestycję, to doskonałym rozwiązaniem może okazać się Invest Life, charakteryzujący się elastycznością wpłacanych składek oraz bonusem za regularne oszczędzanie.
 • Vienna Life oferuje również produkt, który zapewni lepszą przyszłość naszemu dziecku, mowa tutaj o Smart Start, produkcie który zapewni dziecku otrzymanie określonej w umowie kwoty.

W grupie inwestycji Vienna Life oferuje trzy produkty

 • Pierwszym z nich jest Global Invest pozwalający na bezpłatne inwestowanie oraz gwarantujący odroczony podatek od zysków kapitałowych.
 • Jeśli chcemy inwestować w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: ALTUS FIZ Akcji Globalnych to warto wybrać Total Invest, które oferuje automatyczne częściowe wypłaty środków co pół roku.
 • Ostatnim z produktów jest MultiStarteg Invest oferujący połączenie polityki absolutnej stopy zwrotu wraz z inwestycją alternatywną.

Ostatni zestaw produktów to produkty związane z oszczędzaniem

 • Pierwszą z ofert jest Vital Saver zapewniający ochronę ubezpieczeniową oraz składki miesięczne już od 200 złotych.
 • Jeśli zależy nam na możliwości dokonywania wpłat dodatkowych lub ochronie ubezpieczeniowej to możemy zastanowić się nad Optimum Saver.
 • Nieco bardziej rozbudowany produkt stanowi Navigo. Produkt ten pozwala na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, nie ma znaczenia również wysokość naszych aktywów, możemy też zmienić profil ryzyka w trakcie trwania programu.

Dokumenty do poszczególnych produktów: http://www.viennalife.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.html.

Zgłoszenie roszczenia

Zgłosić roszczenie można przez dedykowaną "Strefę klienta", która służy kompleksowej obsłudze naszych produktów poprzez: Vienna Life online: https://online.viennalife.pl

e-mail: info@viennalife.pl

fax: (22) 332 17 55

system IVR przy pomocy Infolinii:

 • 801 888 000 – z telefonów stacjonarnych
 • (22) 460 22 22 z zagranicy oraz telefonów komórkowych

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenia umowy możemy dokonać w każdym czasie jej trwania. Aby tego dokonać należy złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Okres wypowiedzenia umowy kończy się wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym ubezpieczający doręczył ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Umowa może zostać rozwiązana wcześniej jeśli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego albo na skutek naszej decyzji.

Kontakt

Infolinia

 • 801 888 000 - numer dla telefonów stacjonarnych
 • +48 22 460 22 22 z telefonów komórkowych lub z zagranicy

E-mail: info@viennalife.pl

Adres centrali:
Vienna Life TU na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Cybernetyki 7
02-677 Warszawa