Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Analizując różnego rodzaju umowy ubezpieczeniowe i ogólne warunki polis ubezpieczeniowych można się spotkać z pojęciem regresu ubezpieczeniowego. Co to pojęcie oznacza i do jakich ubezpieczeń się odnosi? Warto się z tym tematem bliżej zapoznać.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Jakich ubezpieczeń dotyczy regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy dotyczy zwykle ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe właściciela pojazdu. Każda osoba, która ma samochód, nawet nie prawo jazdy, a samochód, musi również mieć ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie to zabezpiecza pieniądze ubezpieczonego w sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia na drodze i zostanie spowodowana szkoda osobowa lub rzeczowa. Osoba poszkodowana musi otrzymać odszkodowanie i jest ono wypłacane z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Obecnie nieco zmieniły się przepisy i osoba poszkodowana może się zgłosić do swojego ubezpieczyciela po wypłatę pieniędzy. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a następnie zwraca się do firmy, która ubezpiecza sprawcę zdarzenia. I tak firma oddaje niejako wypłacone pieniądze. Właśnie ze względu na to wprowadzono instytucję regresu. Towarzystwo sprawcy nie może bowiem odmówić zwrócenia pieniędzy towarzystwu poszkodowanego. Co w sytuacji, gdy sprawca nie miał uprawnień do uzyskania dla poszkodowanego wypłaty?

Wypłata odszkodowania z OC

Ubezpieczenie OC dla właściciela pojazdu ma chronić jego majątek w razie zdarzenia komunikacyjnego. Gdy dojdzie do wypadku z winy ubezpieczonego towarzystwo wypłaca pieniądze poszkodowanym. Czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem towarzystwa poszkodowanego, to nie ma znaczenia. Istotą ubezpieczenia jest to, że sprawca jest winny zdarzenia i ponosi finansowe konsekwencje. Z tym, że nie z własnych pieniędzy, a z pieniędzy z polisy.

Są jednak wyłączenia, kiedy towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, a to oznacza, że sprawca wypadku musi to odszkodowanie zapłacić sam. Jeżeli jednak pieniądze zostały już wypłacone (przez inną firmę), to towarzystwo sprawcy może zażądać od samego sprawcy ich zwrotu. Zdarzeniami, które są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela są:

- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

- ucieczka z miejsca wypadku

- prowadzenie pojazdu bez uprawnień

- celowe doprowadzenie do zdarzenia

- prowadzenie kradzionego pojazdu

- brak ważnego OC.

Przeczytaj więcej: Wypłata odszkodowania z oc. Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania?

Jeżeli poszkodowany zwróci się do swojego towarzystwa i otrzyma z niego pieniądze, następnie to towarzystwo zwróci się do towarzystwa sprawcy i to towarzystwo odda pieniądze nienależnie naliczone (nienależnie wobec sprawcy, nie poszkodowanego), to ma ono prawo zwrócić się do sprawcy, by te pieniądze oddał i to właśnie jest regres ubezpieczeniowy.

Regres ubezpieczeniowy

Jest to więc zwrot pieniędzy z ubezpieczenia OC dla właściciela samochodu w sytuacji, gdy to nie towarzystwo ponosiło odpowiedzialność finansową za zdarzenie, ale wypłaciło pieniądze poszkodowanemu. Należy się więc ich zwrot, a za powstałą szkodę konsekwencje finansowe ponieść musi wyłącznie sprawca zdarzenia.

Zainteresuje Cię również:

Oszczędź teraz!