Czym jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne to wypłata świadczenia dla osoby, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała szkody, ale nie jest sprawcą zaistniałego zdarzenia. Rodzaje szkód są bardzo różnorodne, to pociąga również za sobą różnorodność odszkodowań. Warto wiedzieć, jakie zasady wiążą się z wnioskowaniem i wypłacaniem tego rodzaju odszkodowań. Kiedy są one należne i jakie warunki muszą być spełnione, by rzeczywiście można się było o takie świadczenie ubiegać.

Doradca ubezpieczeniowy wskazuje na najlepsze ubezpieczenie komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne w ramach OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które wykupić musi każdy posiadacz samochodu. Nawet jeżeli nie za bardzo z tego samochodu korzysta, musi je mieć, takie są bowiem przepisy. To właśnie ubezpieczenie OC gwarantuje wypłatę świadczenia i rekompensatę doznanej szkody, niezależnie od tego, czy jest to szkoda rzeczowa czy osobowa. Każda z nich ma bowiem nieco inny charakter, ale skutkuje określoną stratą dla poszkodowanego. Ta strata musi zostać mu wynagrodzona.

Gdyby ubezpieczenie OC nie było obowiązkowe, to wypłata odszkodowania leżałaby w gestii sprawcy zdarzenia. Zważywszy na to, że w przy dużych, poważnych kolizjach, odszkodowania sięgają kilkuset tysięcy a nawet miliona złotych, to wypłacenie takiej kwoty z pieniędzy sprawcy wypadku mogłoby nie być możliwe. Z drugiej strony osoba obciążona tak dużym zobowiązaniem nie wyplątałaby się z niego pewnie przez całe życie.

Właśnie dlatego ustawodawca narzucił obowiązek ubezpieczania samochodów. W ten sposób sprawca wypadku jest chroniony przed bankructwem, natomiast poszkodowany w wypadku jest chroniony przed niewypłacalnością sprawcy.

Warunki otrzymania odszkodowania komunikacyjnego

Poszkodowany w wypadku może otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Wśród nich jest bezsprzecznie stwierdzone sprawstwo zdarzenia. Można to uzyskać otrzymując od sprawcy oświadczenie, w którym przyznaje się on do tego, że rzeczywiście wina leży po jego stronie. Jeżeli jednak sprawca się nie przyznaje to o winie decyduje policja. Należy wówczas wezwać patrol policji i złożyć zeznania. Na bazie śladów i zgromadzonych informacji policja ustali winnego, a protokół z tych oględzin stanowi dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do wypłaty odszkodowania.

Sam poszkodowany również musi spełnić kilka warunków. Nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

Oszczędź teraz!